HCP Impact Programma

6 Maanden
3 Meetmomenten
4 Groepssessies
4 Coachssessies
Online support
Health quiz
HCP Impact Programma – de interventie met meetbaar lange-termijn opbrengsten
Voor een groter prestatievermogen, wellbeing en duurzaam gezond resultaat

Het Health Coach Impact vitaliteitsprogramma is gericht op duurzame gedragsverandering. We helpen mensen om vitaler te worden door nieuwe gewoonten te ontwikkelen en in te zetten op kleine veranderingen met een grote impact.

Welke bewezen resultaten (gemeten bij > 5.000 deelnemers) kun je verwachten?

 • Toename van inzetbaarheid met gemiddeld vier weken per jaar per deelnemer (= daling van het verzuim en ± 10% van de loonsom).
 • Sterke verbetering van het gezonde gedrag (BRAVO) op lange termijn bij > 70% van de deelnemers.
 • Toename van bevlogenheid, werkenergie en productiviteit.
 • Verbetering van fysieke waarden zoals gewicht, glucose, bloeddruk en cholesterol en verlaging van de risico’s op ernstige aandoeningen.
De kenmerken van het programma:
 • We helpen mensen bij het creëren van bewustzijn, het opdoen van kennis en vaardigheden om zich duurzaam anders te gedragen op het gebied van leefstijl.
 • We gebruiken groeps- en individuele maatwerk coaching aangevuld met een e-learning programma.
 • De onderwerpen die aan bod komen:
  • Leefstijl en gezondheid (mentale gezondheid, voeding, beweging en slaap)
  • Werkgeluk, bevlogenheid, energie en prestatievermogen
  • Duurzame gedragsverandering en positieve psychologie
  • Ondersteund met best practices uit onafhankelijke wetenschap
 • We maken gezonde leefstijl leuk en makkelijk! Mensen hoeven van ons niet op dieet of naar de sportschool. Iedereen kiest datgene wat bij haar/hem past.

Health Coach Program


Walter Montenarie legt in deze korte video uit wat het
HCP Impact Programma inhoudt
Het HCP Impact Programma

Duur:
 • Doorlooptijd: ± 6 maanden
 • Tijdsbesteding: ± 16 uur
De vorm:
 • 4 groepssessies voor kennisoverdracht, interactie en inspiratie (fysiek, hybride of digitaal)
 • 4 individuele maatwerk sessies, waarin deelnemers worden gecoacht op hun eigen doelen
 • 3 fysieke en digitale meetmomenten bij start, na 3 en 6 maanden
 • E-learning programma voor zeer effectieve micro-learning met quizzes, weektips, recepten en artikelen
 • Dashboard met meetresultaten, planning en coach verslagen
Download hier de brochure voor meer informatie en tarieven

Download Brochure


Het Health Coach Impact Programma is een vitaliteitsprogramma voor werknemers dat bijdraagt aan wellbeing, duurzame inzetbaarheid en gezondheid van medewerkers. Onze leefstijlcoaches en vitaliteitscoaches hebben een paramedische achtergrond en worden allemaal intern wetenschappelijk opgeleid waardoor ze thuis zijn in alle onderdelen van het programma. Programma’s worden altijd begeleid door twee coaches om de kwaliteit en continuïteit te garanderen.

HCP Impact Programma voor Vitaal Leiderschap

6 Maanden
3 Meetmomenten
4 Groepssessies
4 Coachssessies
Online support
Health quiz
Voor een meetbaar groter prestatievermogen, wellbeing en duurzaam gezond resultaat

Zoek je leiders die het verschil kunnen maken in een hectische en steeds ingewikkelder wordende wereld? Een wereld waarin de prikkels en de druk hand over hand toenemen en waarin wordt verwacht dat mensen altijd aan staan, reageren en presteren?

Vitaal leiderschap is een voorwaarde om met de moderne uitdagingen om te kunnen gaan. De rol van de directie en leidinggevenden is bepalend bij het ontstaan van een gezonde en vitale organisatie omdat zij de cultuur bepalen.

Het Health Coach Programma voor Vitaal Leiderschap is een wetenschappelijk onderbouwd programma gericht op leidinggevenden die graag een vitaal leider willen worden en blijven. We duiken diep in de biologie van presteren met als filosofie: “Jouw gedrag is bepalend voor jouw gezondheid en prestaties. Je hebt als leider een voorbeeldrol te vervullen”

Wat kun je van het programma verwachten?

 1. Eerst werken aan de eigen vitaliteit om te ervaren hoe snel energie en gezondheid te verbeteren zijn.
 2. Inzicht in hoe gedragsverandering werkt voor jezelf en hoe je anderen hierbij kunt begeleiden.
 3. Stilstaan bij de rol van de leidinggevende om te onderzoeken wat leiderschap betekent en hoe zich dat vertaalt in vitaal leiderschap.
 4. Herkennen van signalen bij jezelf en anderen om vervolgens gesprekken te kunnen voeren.
 5. Onderzoeken wat de gewenste cultuur is en hoe deze te bereiken.
 6. Opdrachten om te oefenen in de praktijk.
Hoe ziet het programma eruit?

Duur:
 • Doorlooptijd: ± 6 maanden
 • Tijdsbesteding: ± 16 uur
De vorm:
 • Vier groepssessies voor kennisoverdracht, interactie en inspiratie (fysiek, hybride of digitaal)
 • Vier individuele maatwerk sessies, waarin leidinggevenden worden gecoacht op hun eigen vitale doelen
 • Drie fysieke en digitale meetmomenten bij start, na drie en zes maanden
 • E-learning programma voor zeer effectieve micro-learning met quiz-vragen, weektips, recepten en artikelen
 • Dashboard met meetresultaten, planning en coach verslagen

HCP Executive Health & Performance

3 Sessies
Interactieve groepssessies
Coachssessies*
Executive Health & Performance voor Directie en Management Teams

Executive Health & Performance is een uniek programma van het Health Coach Program, dat op basis van wetenschappelijke inzichten de link legt tussen vitaliteit en de prestaties van leidinggevenden, aan wie vandaag de dag hoge eisen worden gesteld.

Leidinggevenden binnen een organisatie staan voor steeds grotere uitdagingen. Het bewerkstelligen van veranderingen, verbeteren van inzetbaarheid, het halen van targets en voldoen aan compliance zijn enkele factoren, waar een leidinggevende regelmatig mee te maken kan krijgen. Tegenwoordig kan gesteld worden dat leidinggeven en een hoge werkdruk hand in hand in gaan, wat een negatief effect kan hebben op de mentale en fysieke gesteldheid. ‘Hoe blijf je fris onder continue druk?’

Hoe zorg je ervoor dat je de rol van leidinggevende, inspirator en coach van je team met volle overgave kan blijven vervullen?

 • Enerzijds: Piekprestaties leveren onder continue druk en toch gezond en fit blijven.
 • Anderzijds: Onze prestaties variëren nogal gedurende de dag, afhankelijk van ons gedrag. Hoe kan de ‘wetenschap van gezondheid en presteren’ je hier van uur tot uur bij versterken?

Leiding geven is ook “Leading by example.” Een vitale leidinggevende is van groot belang om de organisatie, het team en de medewerkers in hun kracht te zetten. Persoonlijk leiderschap is een belangrijk onderdeel in dit programma, in combinatie met het bevorderen van de eigen vitaliteit.

Inhoud van het programma*

Het programma bestaat uit drie sessies van anderhalf uur, waarin we dieper ingaan op gezondheid, herstel, werkenergie en de uitdagingen waar leidinggevenden en organisaties vandaag de dag voor staan.

Sessie 1 (1 ½ uur): de Bedrijfsatleet: optimaal herstellen en presteren

In deze sessie besteden we veel aandacht aan vitaliteit en gezondheid. Naast de benodigde kennis en vaardigheden over voeding, beweging en slaap is herstel een essentieel onderdeel. Net als topatleten in de sport, is het van groot belang voor een goede balans tussen inspanningen en herstel te zorgen. Een belangrijke vraag hierbij is: “Hoe zorg je ervoor dat je optimaal kunt blijven presteren in een veeleisende omgeving en functie?”

Sessie 2 (1 ½ uur): De zaag scherp houden, juist bij continue druk en uitdagingen

Welke uitdagingen kom je als leidinggevende tegen, hoe ga je hiermee om en welke lessen neem ik mee naar de toekomst? In een interactieve setting gaan we aan de slag om de koppeling te maken tussen Health & Performance en hoe dit in de praktijk toe te passen. Leren van elkaar in combinatie met aangereikte instrumenten, zullen in deze sessie de boventoon voeren, waardoor je beter kunt omgaan met een hoge werkdruk en veranderende omstandigheden.

Sessie 3 (1 ½ uur): Synergie met je organisatiedoelen ➞ 1 + 1 = 3

Na de eerste twee sessies is er een solide basis om de volgende stap te zetten op meer strategisch en tactisch niveau. Hoe komen de organisatiedoelstellingen en de eigen prestaties met elkaar op een lijn, zodat er synergie ontstaat tussen de volgende ingrediënten: een optimale gezondheid, regie en controle over persoonlijke en professionele uitdagingen en met volle energie een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatie? Als je deze aandachtsgebieden succesvol en met de figuurlijke volle batterij kan invullen, dan is de missie geslaagd.

Voor wie?

Executive Health & Performance bij het Health Coach Program is een programma voor directieleden en topmanagers, die gezamenlijk geïnspireerd willen worden vanuit de nieuwe wetenschap van high performance biologie. En die samen stappen willen maken met vitaliteit en persoonlijk leiderschap bijdragend aan de uitdagingen van de organisatie.

Tijdsinvestering: 3 sessies van 1 ½ uur
Deelnemers: 5 – 15
Investering: € 4.950

*Incl. afstemming & projectmanagement. Excl. individuele coaching optioneel à € 150,-

HCP Health Coach Challenges

4 Weken
Metingen
Groepssessies
Online support
Health quiz

Challenges hebben als doel om gezamenlijk met collega’s in korte tijd resultaten te boeken op specifieke terreinen, zoals het verhogen van energie, verbeteren van slaap, verlagen van bloeddruk of gewicht. We focussen in eerste instantie op belangrijke leefstijlgebieden, zoals voeding, beweging, ontspanning en slaap. Daarnaast helpen we bij gedragsverandering, waardoor deelnemers snel het effect kunnen ervaren. Afhankelijk van het type Challenge gaan we aan de slag met verdieping op dit specifieke aandachtsgebied. De kracht zit met name in de groepsdynamiek. Samen met elkaar werken aan vitaliteitsdoelen en elkaar hierin stimuleren zijn onmisbaar en essentieel voor een optimaal resultaat!

Eigenschappen:

 • Duur van de Challenge: 2 weken
 • Groepsgrootte: 9-12 personen
 • Doelgroepen: medewerkers en/of leidinggevenden
 • Interactieve groepsbijeenkomsten
 • Toegang tot het Health Coach Portal
 • Start, voortgangs- en eindmetingen
 • Overzicht adviezen om na afloop op te kunnen terugvallen
 • Investering: € 8.500 (btw-vrij)

Om de Challenges, inhoudelijk goed aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van jouw organisatie of team, gaan we graag met je in gesprek om een maatwerk Challenge samen te stellen.

Energie Challenge

Doelgroep: medewerkers die kampen met energiegebrek (in meer of mindere mate) of moeite hebben om zijn/haar energie optimaal te benutten en in balans te houden.
In deze Challenge gaan we met deelnemers aan de slag om in korte tijd stappen te maken om energietoename, -behoud en -balans te bewerkstelligen. Hoe zorg je ervoor dat je jouw batterij gedurende de dag optimaal benut, zodat er op alle belangrijke vlakken in je leven energie genoeg is om te kunnen groeien en genieten? We zoeken naar een balans in de fysieke en mentale factoren, die het energieniveau positief beïnvloeden.

High Performance Challenge voor Bedrijfsatleten

Doelgroep: medewerkers van wie grote prestaties en veerkracht gevraagd worden. Zij zijn de kurk waarop de organisatie drijft, veelal ambitieuze jonge professionals, ervaren senior medewerkers en leidinggevenden.

Het doel van deze Challenge is om deelnemers de kennis en vaardigheden te geven om zo goed mogelijk hun belastbaarheid en energie te verbeteren door leefstijl aanpassingen, waarbij herstel- en groeimomenten van cruciaal belang zijn voor een optimale balans en duurzaam resultaat. In deze Challenge kijken we onder andere naar topsport(ers) en hoe zij optimaal herstellen na piekbelasting. Deze kennis, vaardigheden en drijfveren vertalen we vervolgens naar de werkomgeving.

Burn-out Challenge

Doelgroep: medewerkers die een burn-out willen voorkomen, burn-out gerelateerde klachten willen verminderen of na een burn-out aan het integreren zijn in het arbeidsproces.

In deze Challenge zetten we in op twee sporen, afhankelijk van de individuele behoefte. Voorkomen van een burn-out en herstel na een burn-out. We gaan aan de slag met gezonde leefstijl, die je mentaal sterker en weerbaarder maken. Deelnemers krijgen uitleg over burn-out klachten, het herkennen van signalen en aan welke knoppen je kunt draaien om beter om te gaan met (en te luisteren naar) je interne kompas. Daarnaast gaan we deelnemers begeleiden met metingen en advies over beweging, voeding, slaap, omgaan met stress, roken en alcohol.

Slaap Challenge

Doelgroep: medewerkers met slaapproblemen, zoals niet kunnen inslapen, te korte nachtrust of onregelmatige slaapritmes. Deze Challenge is met name geschikt voor medewerkers en/of leidinggevenden met onregelmatige diensten, waarbij slaap en rusttijden uitdagingen kunnen opleveren.

Slaap is belangrijk voor onze gezondheid en het vermogen om te functioneren in het dagelijks leven. We gaan aan de slag met simpele en doeltreffende aanpassingen, die zorgdragen voor gezonde slaappatronen en deze vervolgens structureel intact houden. Denk daarbij aan slaapritmes, slaap hygiëne, ontspanning, beweging, voeding, alcohol en cafeïne gebruik en de effecten van prikkels zoals licht en geluid.

Bloeddruk Challenge

Doelgroep: medewerkers met een verhoogde bloeddruk.
Het doel van de Bloeddruk Challenge is om deelnemers de kennis en vaardigheden te geven om hun bloeddruk te verlagen door leefstijl aanpassingen. Deelnemers krijgen uitleg over de aandoening, de risico’s en aan welke knoppen je moet draaien om je bloeddruk te verbeteren. We begeleiden hen met metingen en advies over beweging, voeding, slaap, stress, roken en alcohol.

Gewicht Challenge

Doelgroep: medewerkers, die op een gezonde en duurzame manier gewicht willen kwijtraken.
Deze Challenge fungeert als startschot om twee weken lang een gezondere leefstijl aan te leren met als doel om af te vallen. Beweging, voeding, doorzettingsvermogen en omgaan met verleidingen zijn fundamentele onderdelen in deze Challenge.

HCP Thema en Inspiratiesessies

Interactieve groepsworkshop
HCP Thema en Inspiratiesessies – digitaal of op locatie voor een groot bereik
Om het enthousiasme voor gezondheid en vitaliteit in je organisatie aan te wakkeren

De thema inspiratiesessies van het Health Coach Program zijn laagdrempelig, inspirerend en inhoudelijk relevant. We hebben sinds 2009 op veel deelonderwerpen van leefstijl en gezondheid wetenschappelijke kennis en content ontwikkeld. We verzorgen bijna dagelijks themasessies digitaal of bij opdrachtgevers op locatie.

Tijdens het hybride werken is het heel eenvoudig om een groot deel van de medewerkers te bereiken via een digitale of hybride sessie. Wij zorgen voor inspirerende, informerende en interactieve bijeenkomsten. Deelnemers belonen ons met een 8,5 gemiddeld.

Eigenschappen:

 • Inspirerend, laagdrempelig en voor vrijwel alle medewerkers geschikt
 • Gericht op bewustwording, kennisoverdracht en plezier
 • Interactief via chat + microfoon + Mentimeter voor maximaal 100 deelnemers
 • Duur: 1 uur (kwartier vooraf inloop, tot kwartier achteraf napraten en vragen beantwoorden)
 • Deelnemers belonen ons met een 8,5 gemiddeld
 • Investering: € 700 btw-vrij incl. voorbereiding, verzorgen videolink en nazorg
Welke organisaties hebben de Health Coach Program themasessies ingezet?
TU Delft, KPN, SAP, Rijkswaterstaat, De Tweede Kamer, Antea, Rijk Zwaan Gemeente Rotterdam, Gemeente Delft, Centric, Aon, Rijksvastgoedbedrijf, FMO, Ministerie van SZW, Logius, Ministerie van IenW, Eraneos, Hoogheemraadschap Delfland, AWVN, Centrient en The Future Group.

“Heel inspirerend en boeiend tot het einde toe!”
“Knap hoe jullie coach bijna honderd mensen kan boeien en tegelijkertijd interacteert.”
“We zijn onder de indruk van de enorme kennis en zoveel praktische adviezen in een uur.”

Thema’s:
De onderstaande thema’s zijn direct beschikbaar.
Op aanvraag maken we een maatwerk sessie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Mentaal presteren
 • De Bedrijfsatleet
 • De Bedrijfsatleet voor Leidinggevenden
 • Biologie van Mentale Prestaties
 • Stress geeft kracht
 • Werkdruk, hoe pak je het aan?
Thuis/hybride werken
 • Vitaal Hybride Werken
 • Gezond thuiswerken
Gedragsverandering & psychologie
 • Gedachteloos Eten
 • Goede Voornemens: Hoe slagen ze deze keer wel?
Voeding
 • Gezonde Voeding
 • Feiten & fabels over koolhydraten, vetten, eiwitten
 • Voeding & Stresshormonen
Chronische aandoeningen
 • Hart- en Vaatziekten & Leefstijl
 • Suikerziekte (diabetes type 2) & Leefstijl
Fysiek
 • Nek- en Lage Rugklachten
 • Beweging en Gezondheid zonder naar de Sportschool te gaan
 • Je Lichaam als Herstelmachine
Overig
 • Alcohol en Gezondheid
 • Productverpakkingen lezen in de supermarkt
 • De Overgang & Leefstijl
 • Slaap & Herstel (ook bij onregelmatige diensten)
 • Gezond Gewichtsverlies zonder dieet

HCP Werkdruk Training

2 Interactieve groepsworkshop
Online support
Health quiz

Vier op de tien werkgevers vinden werkdruk een van de belangrijkste arbeidsrisico’s en 1,3 miljoen werknemers in Nederland ervaren burn-out gerelateerde klachten. 37% van het verzuim wordt veroorzaakt door werkdruk of werkstress. De gevolgen zijn groot: ziekte zorgt voor spanning thuis en bij collega’s, de kosten door verzuim en re-integratie zijn hoog voor organisaties en de kwaliteit van dienstverlening staat onder druk.

Werkdruk heeft veel negatieve kanten: stress, burn-out gerelateerde klachten en overbelasting. Het is nuttig om deze zaken tijdig bij jezelf te herkennen en te weten wat binnen je eigen invloedssfeer ligt. Tegelijkertijd biedt werkdruk soms ook positieve kansen. Doe je voordeel met beide kanten van de medaille.

Zou je willen weten:
 • Wat werkdruk is en waar het vandaan komt?
 • Hoe je overbelasting en burn-out gerelateerde klachten herkent?
 • Hoe je jouw biologie kunt gebruiken om werkdruk te verlichten?
 • Wat de ‘quick-wins’ zijn om meer lucht te creëren, zodat je ruimte krijgt om de oorzaken kunt aanpakken?

Workshop 1: 2 ½ uur
In de eerste workshop gaan we op zoek naar de vele knoppen om aan te draaien. We kijken niet alleen naar cultuur, leiderschap en prioriteiten stellen, maar ook naar de biologie van herstel en presteren.
De workshop bestaat uit drie delen:

 1. Inventariseren waar de grootste werkdruk oorzaken liggen en ‘quick wins’ definiëren.
 2. Inspiratie uit de wetenschap: de lessen van de Bedrijfsatleet en hoe je jouw biologie voor je kan laten werken.
 3. Break-out sessie: plan van aanpak schrijven over de eenvoudige aanpassingen met een groot effect die je vandaag al kunt toepassen.

Na afloop delen we de geleerde lessen, de oogst van de werksessie en adviezen voor de organisatie.

Workshop 2: 1 uur
In de vervolg workshop bespreken we de oogst van de afgelopen periode. We delen met elkaar welke veranderingen zijn geslaagd en waar nog winst te behalen is.
Leerdoelen:

 1. Kennis over de werking van stress, signalen van overbelasting en makkelijke aanpassingen met een groot effect.
 2. Kennis over hoe gedragsverandering werkt.
 3. In de praktijk brengen van kleine verandering zoals meer pauzes, bewegen, gezondere voeding en meer ontspanning.

Tarief: € 1.975 btw-vrij
Aantal deelnemers: 5 - 25

HCP Nulmeting Vitaliteit

4 weken
Metingen

Voordat je begint met het introduceren van vitaliteitsbeleid of een vitaliteitsprogramma is het verstandig om een nulmeting uit te voeren, omdat je daarmee heel gericht je beleid kunt bepalen en je interventies kunt kiezen.

Een HCP-nulmeting is een eenvoudige QuickScan met in jouw organisatie aanwezige data en kennis. We kennen de vitaliteitsaanpak uit de wetenschap en van meer dan 50 werkgevers. We adviseren over wat wel en niet werkt. Wij vergelijken de uitkomsten met andere organisaties en bepalen vitaliteitsvolwassenheid van jullie organisatie.

Veel organisaties voeren periodiek een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) en/of een Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) uit en hebben daarmee veel informatie over de vitaliteit van medewerkers en de organisatie. Aangevuld met enkele interviews kunnen we in korte tijd een goed beeld krijgen van de huidige stand van zaken. We geven advies waarin het te verwachten verbeterpotentieel en een plan van aanpak wordt voorgesteld.

Hoe ziet de HCP-nulmeting eruit?
 • Analyse van verzuimcijfers, PAGO-, PMO- en MTO-onderzoeken*
 • Vijf interviews met directie, leidinggevenden, OR en HR
 • Rapportage en aanbevelingen
 • Presentatie en gesprek met opdrachtgever

*Indien geen PMO, PAGO of MTO aanwezig kunnen we jullie ook begeleiden.

Doorlooptijd: 2 – 4 weken
Investering: € 4.000 btw-vrij

HCP Plusprogramma

6 Maanden
Coaching en fysieke trainingsbegeleiding
Groepssessies
Online support
Verbeteren/Omkeren ziekteproces
Health quiz
“Juist als je iets mankeert, is gezonde leefstijl extra belangrijk.”

Dit geldt in ieder geval voor “de grote vijf” welvaartsaandoeningen: hart-en-vaatziekten, diabetes-2, obesitas, kanker en zelfs dementie. Gezond leven helpt bij de kwaliteit van leven en in veel gevallen ook bij het vertragen van de progressie van een ziekte.

In geval van hart-en-vaatziekten, diabetes-2 en obesitas dragen wij actief bij aan zelfs het omkeren van het ziekteproces. Voor het omkeren van deze ziekteprocessen is soms extra intensieve coaching en trainingsbegeleiding noodzakelijk. In het plusprogramma zullen wij deelnemers begeleiden zoals we dit bij het Diabetes Omkeren project ook hebben gedaan.

Diabetes Omkeren

In een project in 2015 hebben wij ons bezig gehouden met het omkeren van diabetes-2 (‘welvaartssuiker’) in samenwerking met LUMC, Hogeschool Leiden, TNO en TU Delft. In een vorig project waren de deelnemers gemiddeld meer dan 10 jaar diabetespatiënt en gebruikten bij aanvang allemaal insulinetherapie (gemiddeld bijna 90 eenheden per dag).

De gemiddelde insuline-reducties was 80% in de eerste drie weken. De gemiddelde tevredenheid was een 9, ook een jaar later. En de winst in conditie en in kwaliteit van leven mocht er ook zijn.

Kortom, dat smaakte naar meer!

Het HCP-plusprogramma

Mensen met één of meerdere van de hierboven benoemde aandoeningen hebben soms extra begeleiding nodig om grip te krijgen op hun gezondheid. In dit traject begeleiden we deelnemers naar een gezondere leefstijl en geven wij hun inzicht in het onderliggende mechanisme(s) van hun ziekteproces. We zullen het traject in samenwerking met een internist/endocrinoloog begeleiden.

Gedragsverandering, gezonde voeding, coaching en fysieke training zijn de speerpunten van dit programma. In kleine groepen zullen mensen grote stappen zetten om hun gezondheid te verbeteren.

HCP Management Training

Leidinggevende training
Vitaliteitsmanagement
Groepssessies
Health quiz
Van Signaal naar Vitaal
Leidinggevenden spelen een sleutelrol in het neerzetten van een vitale organisatie

Als leidinggevende ontvang je eigenlijk de hele dag signalen over de vitaliteit van je medewerkers. Wat kun je daarmee? Wat past er wel en niet binnen jouw rol als leidinggevende?

Feit is dat leiders, die hun mensen met vitaliteit helpen, meer bereiken met hun team en bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid en het prestatievermogen van medewerkers.

De volgende onderdelen komen in de training aan bod:

 • Welk gezondheidsgedrag helpt om structureel onze dagelijkse batterij met energie te vergroten.
 • Het ontwikkelen van competenties om een vitaal leven te leiden.
 • Het voeren van verzuim- en vitaliteitsgesprekken.
 • Hoe je frequent verzuim omvormt van een ‘hoofdpijn-dossier’ naar een zinvol traject dat mensen vooruithelpt.

Onze filosofie in deze training: neem eerst jouw eigen gezondheid en vitaliteit onder de loep en kijk wat je kunt verbeteren in de komende tijd. Vertaal die ervaring vervolgens naar wat je kunt doen voor de mensen om je heen.

Voor een efficiënte kennisoverdracht gebruiken we het Health Coach Portal dat gebruik maakt van ‘micro-learning’ via de health quiz. Daarmee ontwikkelt je in jouw eigen ritme inzichten en competenties voor gezondheid en vitaliteit.

De investering in ‘Van Signaal naar Vitaal’ bedraagt € 7.500 per groep (10 tot 30 personen).

HCP Lite Programma

3 Maanden
Interactieve groepsworkshop
Health quiz
Gezondheidsartikelen
Online dashboard
Voor deelnemers met voorkeur voor wat meer zelf-werkzaamheid

In een drietal workshops maakt u een eigen Plan van Aanpak. We leren u om de grote lijnen te zien: wat wel en niet gezond is. En vooral ook: wat werkt om uw goede voornemens te laten slagen en om te zetten in een prettige, vitale leefstijl die bij u past.

Voor een efficiënte kennisoverdracht gebruiken we de Health Quiz. Dit zijn korte multiple choice vragen in de mail, gebaseerd op het zeer effectieve principe van ‘micro-learning’. Daarmee ontwikkelt u in uw eigen ritme inzichten en competenties voor gezondheid en vitaliteit.

Een Health Coach Lite traject kost 7500,- Euro voor een startgroep van 15-30 personen.

HCP Individueel

6 maanden
Informatiesessie
6 coachgesprekken
Online support
Health quiz
Gezond en Vitaal?

Gezondheid is een groot goed. Net als mentaal fit zijn en het hebben van veel energie zodat je het beste uit jezelf kunt halen. Soms is een extra steuntje in de rug welkom, bijvoorbeeld wanneer het even wat minder gaat. Het goede nieuws is dat ‘gezonder’ vaak ook ‘meer energie’ betekent. Wij mikken daarbij ook op ‘meer plezier’. Want alleen dan zal je gemotiveerd blijven het echt vol te houden.

Een belangrijke les is dat gezond leven niet om hongeren, pijn lijden of saaie (sport)activiteiten gaat. Een andere belangrijke les is dat gezondheid en energieniveau verassend snel te verbeteren zijn. We helpen je jouw mentale prestaties te verbeteren: want ook je hersenen volgen jouw biologie.

De eerste stap is zoeken naar de vele, eenvoudige “quick wins” in je huidige, dagelijkse patronen. We bouwen aan gewoonten die bij je passen en die meer tijd en energie opleveren dan ze kosten. Hierdoor worden jouw veranderingen de moeite waard en zal je al na een maand niet anders meer willen. Tot slot gaan we met jou bouwen aan een maximaal resultaat op langere termijn door te zoeken naar patronen waar je over een jaar nog plezier van hebt.

Individuele Coaching, doorlooptijd 4 – 6 maanden
 • Een individueel coachtraject van 4 – 6 maanden bestaat bij ons uit zeven individuele coachsessies
 • We maken samen met jou een plan van aanpak
 • We maken jouw eigen account aan in het HCP Portaal, een e-learning module, die ondersteuning biedt bij het gehele programma. Dit bevat veel inhoudelijke informatie, een health quiz en weektips
 • De coaching vindt digitaal plaats of op onze locatie: Health Coach Programma, Laan van Waalhaven 442, 2497 GJ Den Haag, eenvoudig te bereiken met de auto, tram 15 stopt voor de deur

Doorlooptijd: 4 – 6 maanden
Investering: € 1.450 btw-vrij

HCP Re-integratie Support

3 - 4 maanden
Informatiesessie
6 individuele coachsessies
Online dashboard & support
Health quiz
Gezond terugkeren op de werkvloer*

In sommige gevallen heeft een medewerker een extra steuntje in de rug nodig om op een duurzame manier terug te keren op het werk. Bijvoorbeeld bij uitval door: de boog die te lang gespannen heeft gestaan, een operatie, diabetes, hart- en vaatziekten, de overgang, of klachten aan het bewegingsapparaat. Het opnieuw opbouwen van reserves is dan van wezenlijk belang.

Bij het Health Coach Program werken we aan het opbouwen van deze reserves op basis van de meest recente inzichten uit de leefstijlgeneeskunde. Soms wordt vergeten hoe belangrijk goede voeding, slaap en afwisseling van ontspanning en inspanning zijn om herstel te bevorderen. Zo laat onderzoek zien dat de juiste leefstijl support zeer effectief is voor energie, stemming en belastbaarheid, zelfs als er sprake is van depressieve kenmerken. Daarom beginnen we bij een gezonde leefstijl als basis.

De eerste stap is zoeken naar de vele, eenvoudige “quick wins” in de huidige, dagelijkse patronen. We bouwen aan gewoonten die aansluiten bij de persoon en die meer energie opleveren dan ze kosten. Als de reserves voldoende zijn opgebouwd, zoeken we naar een logische terugkeerstrategie, waarbij de inzet is dat het werk een herstel bevorderende factor is.

*Dit programma is geen vervanging voor medische of psychologische behandeling. Het kan wel worden ingezet als aanvulling hiervan of ondersteuning in afwachting van behandeling.

Individuele coaching, doorlooptijd 3 – 4 maanden
 • Een individueel coachtraject van 3 – 4 maanden bestaat bij ons uit zes individuele coachsessies die om de week plaatsvinden (de eerste van een uur, daarna steeds 30 minuten)
 • Indien nodig kan de begeleiding uitgebreid worden en bijvoorbeeld wekelijks plaatsvinden of langer doorlopen. Meerkosten per extra coachmoment: € 100
 • We maken samen een plan van aanpak zowel voor persoonlijk herstel als ook een advies voor opbouw in werkzaamheden
 • We maken een account aan voor het HCP Portaal, een e-learning module, die ondersteuning biedt bij het gehele programma
 • De coaching vindt digitaal plaats of op onze locatie: Health Coach Programma, Laan van Waalhaven 442, 2497 GJ Den Haag, eenvoudig te bereiken met de auto, tram 15 stopt voor de deur

Doorlooptijd: 3 – 4 maanden
Investering: € 1.450 btw-vrij

Hoe verwerf je duurzaam een sterke gezondheid?

Doe mee aan ons programma en ontdek hoe makkelijk en leuk het is om vitaler te worden!

Het Health Coach Programma is voor iedereen via open inschrijvingen beschikbaar. We starten een nieuw Programma op 24 september 2021.
*Je ontvangt een vroegboek korting van 10% bij inschrijving voor 1 september 2021.

Neem contact op voor meer informatie

Wil je werken aan je gezondheid en vitaliteit?
Heb je (soms) last van slapeloosheid, vermoeidheid, overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten, migraine, gewrichtsklachten of de overgang? Of wil je gewoon fitter en gezonder worden? Doe dan mee aan ons programma.

Onze missie is: mensen helpen vitaal oud te worden

Wat ga je leren?
• Eyeopeners over voeding, beweging, mentale gezondheid en werkenergie.
• Uitleg over hoe je jouw fysieke, mentale en werkenergie kunt verhogen.
• Hulp bij het toepassen van deze kennis zodat gezonder leven ook leuker wordt.
• Handvatten om jouw ‘goede voornemens’ wel te laten slagen.
• Uitleg hoe je signalen van vitaliteit herkent en wat je hiermee kunt doen.

Wij realiseren de volgende gemiddelde resultaten:
• 4 weken extra inzetbaarheid
• 10% daling cholesterol
• sterke verbetering van gezond gedrag
• toename van fysieke en mentale energie
Voor mensen die aan hun gewicht willen werken: velen zijn in staat om samen met ons 10% duurzame gewichtsdaling te realiseren zonder dieet of afvalprogramma.

Je wordt gecoacht door een ervaren vitaliteitscoach van het Health Coach Programma. Daarnaast krijg je toegang tot jouw eigen dashboard waarin je jouw persoonlijke gegevens terugvindt en je gebruik kunt maken van een e-learning programma.

Investering: € 1.390 BTW-vrij per persoon inclusief fysieke metingen en lunch tijdens de start workshop.
Korting:
• 10% bij inschrijving voor 1 september 2021
• 5% per persoon bij inschrijving van twee of meer deelnemers
Hoe ziet het Intensief Programma eruit?
Doorlooptijd: 6 maanden
Tijdsbesteding: 16 uur

Week (Uur) Programma
Week #1 (8 uur) Fysieke bijeenkomst Startworkshop* + fysieke meting
Week #2 (45 minuten) Individuele coachsessie 1 op locatie via video of telefonisch
Week #4 (30 minuten) Individuele coachsessie 2 op locatie via video of telefonisch
Week #5 (2 uur) Webinar Groepssessie
Week #8 (30 minuten) Individuele coachsessie 3 op locatie via video of telefonisch
Week #12 (2 uur) Fysieke bijeenkomst Groepssessie* + fysieke meting
Week #18 (30 minuten) Individuele coachsessie 4 op locatie via video of telefonisch
Week #24 (2 uur) Afsluitende Webinar Groepssessie**

*Voorafgaand aan deze sessies word je gevraagd een vragenlijst in te vullen en op de ochtend zelf vindt er een fysieke meting plaats (gewicht, bloeddruk, glucose, LDL-, HDL- en totaalcholesterol).
**Voorafgaand aan deze sessies word je gevraagd een vragenlijst in te vullen

Data workshops en locatie:
Datum & Tijd Programma Locatie
Vrijdag 24 september 2021, 9:00 – 17:00 uur Start workshop (fysieke bijeenkomst incl. fysieke metingen) Health Coach Program*
Vrijdag 29 oktober 2021, 10:00 – 12:00 uur 1e maand workshop Webinar (online)
Vrijdag 17 december 2021, 10:30 – 12:30 uur 3e maand workshop (fysieke bijeenkomst incl. fysieke metingen) Health Coach Program*
Vrijdag 18 maart 2022, 10:00 – 12:00 uur 6e maand workshop Webinar (online)

*De fysieke workshops vinden plaats in het kantoor van het Health Coach Program, Waalhaven 442, Den Haag
Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid


Schrijf je hier in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang adviezen en artikelen op het gebied van vitaliteitscoaching

Ingeschreven!
Neem contact met ons op
Inschrijven Nieuwsbrief