Testimonial TU Delft


Doelstelling:

Bevorderen van
gezondheid en
prestatievermogen.

Ons verhaal

Voor de TU Delft is het thema gezondheid zeer belangrijk. Gezondheid is een speerpunt in het TU Delft onderzoek en onderwijs, om bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast is het belangrijk voor onze medewerkers.

Ons werk is topsport. Het vergt het vermogen om én de sprint én de marathon te combineren. We willen al onze talenten daarbij maximaal ondersteunen. Daarnaast is goed werkgeverschap ook belangrijk als het even wat minder goed gaat met de gezondheid van onze medewerkers.

“Zo blijven we leren, innoveren, en onze kennis uitdragen naar de BV Nederland”

– Karel Luyben

Health Coach Programma

In 2010 begon onze eerste pilot met het Health Coach Programma voor onze medewerkers. En we zijn trots op de resultaten. Zowel qua fysieke verbeteringen, zelfs 2 en 3 jaar na deelname. Als qua productiviteit en inzetbaarheid.

Bovendien is er de Medical Delta samenwerking. Zo was er in 2014 een RCT (Randomized Clinical Trail) met onze HRM en biometrische analyses vanuit LAVA, de ‘Leyden Academy for Vitality and Aging’. Dat onderzoek bracht ons bevestiging van het positieve beeld van voorgaande jaren, maar ook een nuttige verrassing.

Het blijkt namelijk nóg belangrijker dan we al dachten om medewerkers met een hulpvraag direct de goede kant op te helpen. We verspillen blijkbaar kostbare kansen als we medewerkers niet direct coachen na een Health Check. Onze ‘controle-groepen’ hadden namelijk eerst een wachtlijst van 6 weken, voordat de coaching startte. Direct starten lijkt in de maanden erna het meeste voortgang te creëren. Nu nog afwachten welk beeld er straks ontstaat uit de 12-maands-metingen.

Zo blijven we leren, innoveren, en onze kennis uitdragen naar de BV Nederland.

– Prof. Ir. Karel Luyben, Rector Magnificus TU Delft

Kortom. verzuim omlaag, eigenaarschap en prestaties omhoog! Bekijk hoe »

 

Overige testimonials

 

Testimonial RWS Midden-NL

Na de goede ervaringen van andere teams binnen RWS, zijn we met een groep managers en directieleden het Health Coach Programma gaan doen.

Testimonial Santander Benelux

Vitaliteit is van cruciaal belang voor de kwaliteit van ons werk. Dat geldt van hoog tot laag in onze organisatie.

Het Health Coach Program
Het Health Coach Programma heeft al velen geholpen aan een betere gezondheid en meer vitaliteit. Hiervoor bieden wij, bewezen op langere termijn, succesvolle incompany trainingen, persoonlijke coaching en geavanceerde tools voor (e-)health & engagement monitoring.
We baseren onze trainingen en adviezen op de laatste wetenschappelijke literatuur, zoals van de Harvard Nutrition Group, (onder leiding van prof Stampfer en prof Willett de twee meest geciteerde onderzoekers in de medische literatuur), en van partijen die voorop lopen met gezondheidsinterventies zoals de Mayo Clinic, het Pritikin Instituut en het PMRI (Preventive Medicine Research Institute) van prof Ornish. Hoewel in de media soms gesuggereerd wordt dat adviezen elke dag veranderen, is 90% van de inzichten al meer dan 10 jaar stabiel. Wij helpen u medewerkers graag om door de bomen het bos weer te zien. Zodat ze op de juiste manier weten om te gaan met hun “batterij” en de gevraagde prestaties kunnen leveren.

Contact gegevens
Health Coach Programma
Westeinde 62
2275AG Voorburg
070 – 250 0205 of 06-5364 7272
Luuk.Simons@HealthCoachProgram.nl