Voor Werknemers


Verander-moe?

Minder uitval.

Bedrijfsatleten!

Afhaken is verspilling van talent en van menselijk kapitaal. Wij openen de route voorwaarts.

Iedereen gezond en productief. Liefst op de hele route tot 67 jaar!

We vragen veel: én sprinten én de marathon! Hoe blijf je opgeladen?

 

We zien bij werknemers drie redenen om te werken aan gezondheid en vitaliteit:

  • Verander-moe?
    Door veranderingen, re-organisaties of een onzekere toekomst is het gevaar van afhaken groot. Zelfs bij 50 of 55 jaar zien we sommigen al ‘mentaal met pensioen’ gaan. Een verspilling van menselijk kapitaal..! Voor de organisatie en voor de persoon zelf. Via de ingang van vitaliteit en ‘Hoe zie je de komende jaren voor je?’ versterken we eigenaarschap en de weg naar boven.
  • Minder uitval.
    Veel mensen willen wel, maar kunnen niet. Ook in een organisatie met ‘maar’ 4% verzuim, blijkt er vaak een grote populatie te zijn met lage belastbaarheid en een verzuim boven de 8% (ofwel een maand per jaar). Bovendien wordt in deze groep vaak nog een extra arbeidsverlies geleden van 8%-10% door ‘sickness presenteeism’ (= wel op het werk, maar minder productief vanwege gezondheidsklachten). In deze groep winnen we meestal meer dan een maand per jaar terug per persoon. En dat is winst voor iedereen!
  • Bedrijfsatleten!
    Deze mensen gaan vol gas. Maar hoe zorgen we dat ze niet uitvallen? En voldoende balans bewaken om het leuk te houden? De wetenschap der ‘bedrijfsatleten’ helpt ons hierbij!

Interesse? Contact »